Kurs DAN w Bydgoszczy

DAN jest międzynarodową organizacją typu non-profit. Skrót DAN pochodzi od pierwszych liter nazwy angielskiej tej organizacji: Divers Alert Network, co dosłownie oznacza Alarmową Sieć dla Nurków. Dzięki kursowi DAN będziesz wiedział jak zareagować w sytuacji wypadku.

Czym jest DAN?
DAN powstał w 1980 roku z inicjatywy amerykańskich i włoskich naukowców o uznanym międzynarodowym autorytecie, którzy rozumieli, że udzielanie pomocy poszkodowanym nurkom wymaga specjalistycznej wiedzy trudnej do znalezienia w standardowym systemie opieki medycznej. W razie wypadku związanego z nurkowaniem DAN koordynuje pierwszą pomoc i opiekę nad chorym poprzez sieć międzynarodowych wysoko specjalistycznych Ośrodków Alarmowych. Polska należy do DAN Europe.

DAN prowadzi badania nad zwiększeniem bezpieczeństwa w nurkowaniu, organizuje kursy i seminaria, aby pogłębić wiedzę i poczucie odpowiedzialności u osób zajmujących się nurkowaniem rekreacyjnym.

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje kursy DAN BLS i OFA

BLS (Basic Life Support) - Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne

Kurs DAN BLS jest programem stworzonym do nauczania umiejętności i wiedzy koniecznej do zastosowania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Podczas kursu zapoznasz się z podstawami bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy, poznasz sprzęt umożliwiający zabezpieczenie siebie i poszkodowanego oraz techniki udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Na BLS składają się główne techniki pierwszej pomocy, które podtrzymają (lub przywracają) życie. Pod koniec Kursu Resuscytacji DAN, Ratownik BLS będzie w stanie rozpoznać sytuacje zagrażające życiu, zawiadomić pogotowie, wdrożyć BLS do czasu przyniesienia AED lub przyjazdu pogotowia.

Do prowadzonych kursów używamy sprzętu najwyższej klasy, m.in. fantoma firmy Ambu. Fantom połączony z komputerem pokazuje oraz koryguje wykonywane przez ćwiczących czynności resuscytacyjne.

 

OFA (Oxygen First Aid) czyli Pierwsza Pomoc tlenowa

Każdy płetwonurek zdaje sobie sprawę jak ważna jest szybka pomoc tlenowa w przypadku wielu wypadków nurkowych. Uczestnicząc w kursie OFA zdobędziesz wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej. Kurs DAN Ratownika Tlenowego, jest szkoleniem podstawowym mającym na celu przedstawienie urazów nurkowych i nauczenie pierwszej pomocy tlenowej w takich przypadkach.